Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą pomagać w rozdzielaniu Komunii Świętej w kościele – np. w czasie większych uroczystości w parafii lub Mszy św. niedzielnych.

Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., mogą być mężczyźni w wieku od 25 lat. Wymagana jest dojrzałość w wierze: zdrowa pobożność eucharystyczna i intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

W naszej Parafii posługuje 5 nadzwyczajnych szafarzy. W ramach swojej formacji uczestniczą w spotkaniach i rekolekcjach organizowanych przez Kurię Diecezji Bydgoskiej, a także pogłębiają swoją wiedzę liturgiczną i teologiczną podczas spotkań formacyjnych z ks. Proboszczem.

Dzięki obecności nadzwyczajnych szafarzy istnieje możliwość dotarcia z Komunią Świętą do osób chorych w każdą niedzielę. W razie takiego zapotrzebowania prosimy o kontakt bezpośrednio z ks. Proboszczem.

Schola parafialna

Schola parafialna gromadzi ludzi, którzy mimo różnicy wieku, wykształcenia czy zainteresowań, chcą razem wielbić Boga, wykorzystując swoje talenty muzyczne. W gronie instrumentalistów i wokalistów opracowujemy utwory, którymi staramy się ubogacać niedzielne Msze święte, uroczystości kościelne. Uważamy, że śpiew to nie tylko upiększenie liturgii, ale jej integralna część.

W swoim repertuarze posiadamy utwory o zróżnicowanym charakterze muzycznym: od pełnych Ducha Bożego piosenek religijnych po majestatyczne pieśni chóralne. Część z nich zgromadziliśmy na dwóch nagranych płytach. Wierzymy, że naszym śpiewem i grą na instrumentach oddajemy chwałę Bogu i jednocześnie pomagamy w modlitwie innym.

W ciągu kilku lat pracy Schola odnosiła sukcesy, reprezentując parafię na festiwalach piosenki religijnej. Największym z nich było zdobycie pierwszej nagrody na XV Metropolitalnym Festiwalu Piosenki Religijnej Jastarnia–Jurata–Chałupy a.d. 2014.

Wciąż się zmieniamy. Zmienia się nie tylko nasz repertuar, ale również skład. Ponieważ chcemy się rozwijać, jesteśmy otwarci na obecność każdego, kto umie śpiewać lub grać na instrumentach i w ten sposób chce modlić się razem z nami.

Zapraszamy! Próby Scholi odbywają się w czwartki o godz. 19:00.

Śpiewamy najczęściej podczas Mszy świętych niedzielnych o godzinie 10:30.

 

 

Schola dziecięca

Początki scholi dziecięcej (wtedy chórku) sięgają 1996 roku. Pod przewodnictwem Małgorzaty Wełnińskiej i Kamili Kaźmierczak, dzieci z naszej Parafii uświetniały Mszę Świętą dziecięcą o godzinie 12.30. Gdy powstała parafia p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, p. Kamila odeszła z chórku. P. Małgosi przez kilka lat pomagała technicznie Katarzyna Sobania (mama jednej z uczestniczek). W 2011 roku chórek zawiesił swoją działalność.

W roku 2015 – na prośbę ks. Proboszcza Tomasza Kalocińskiego – Karolina Tykwińska z Małgorzatą Wełnińską-Ginther wznowiły działalność scholi. Dzieci na Mszy św. o 12.00 starają się jak najpiękniej śpiewać na chwałę Panu.

 

Próby odbywają się w salce katechetycznej na dole

w środy od godz. 17.00 do 18.30

(z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii i wakacji).

To nasze wspaniałe Panie, które prowadzą scholę: (od lewej) Karolina Tykwińska i Małgorzata Wełnińska-Ginther

A to próbka naszych możliwości:

 

 

Oaza Młodzieżowa i Dorosłych

Co to takiego?

Jako młodzież oazowa i dorośli oazowicze jesteśmy częścią pewnego ruchu w kościele. Ruch Światło-Życie – tak brzmi jego pełna nazwa – jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, owocem Soboru Watykańskiego II. Powstał w Polsce w latach 50-tych XX w., a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

„Światło-Życie” oznacza, że naszym wielkim pragnieniem jest, aby Boże Światło – Światło Bożej miłości, Bożej łaski – padało na nasze życie i wypełniało je sobą w całości, żeby nie było w nas już żadnej ciemności (grzechu, lęku itd.)

Nasz założyciel mawiał, że „na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości”, dlatego wszyscy razem tworzymy jedną wielką wspólnotę sióstr i braci, w której staramy się razem spotykać z Jezusem, wciąż coraz bardziej Go poznawać, uczyć się z Nim rozmawiać i z odwagą mówić o Nim innym; ale nade wszystko uczymy się kochać tak jak On nas kocha.

 

Kiedy się spotykamy i co dokładnie robimy?

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 18:00. Rozpoczynamy wspólną Mszą Świętą w naszym parafialnym kościele, po której udajemy się do salki. Tam z kolei bawimy się, dzielimy ze sobą naszymi radościami, wspieramy w trudnych chwilach, uczymy nowych piosenek, gramy razem w gry, organizujemy różnego rodzaju akcje, przygotowujemy msze święte, rekolekcje, dramy, i można by tak długo wymieniać, ale istotą naszych spotkań jest ten moment, gdy rozchodzimy się na spotkania w małych grupach formacyjnych (w zależności od wieku), gdzie rozmawiamy o Bogu, odkrywamy Go czytając Pismo Święte i dzielimy się tym, jak On działa w naszym życiu. Każdy z nas chce być żywym chrześcijaninem, zaangażowanym w życie parafii; Nowym Człowiekiem – przyjacielem Jezusa wypełnionym Duchem Świętym, Bożą mocą i nauką, dlatego chcemy się wspólnie modlić, bo właśnie „ten, kto prowadzi życie modlitwy jest żywym chrześcijaninem” (ks. Franciszek Blachnicki).

Nad wszystkim czuwają: nasz Moderator – ks. Piotr Poćwiardowski i jego Animatorzy, czyli osoby, które przeszły już podstawową formację Ruchu Światło-Życie.


Chcesz dołączyć do naszej oazowej rodziny?

Nic prostszego! Pogadaj z ks. Piotrem

To co, widzimy się w piątek o 18:00?

Oaza Dzieci Bożych

Wychować dziecko to najtrudniejsze zadanie na świecie, zatem chcemy trochę pomóc rodzicom i proponujemy naszym małym chrześcijanom z przedziału wiekowego 7-12 lat formację w Ruchu Światło-Życie, popularnie zwanym Oazą. Wiedząc, że dzieci potrzebują specyficznych środków przekazu dla przyswojenia pewnych prawd, staramy się na spotkaniach zaszczepić w nich dobre wartości, w oparciu o które będą dokonywać w przyszłości mądrych wyborów. Z reguły spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w każdy piątek o godz. 16.30. Dopełnieniem spotkań w ciągu roku są rekolekcje wakacyjne. Kto dał się wciągnąć Oazie, ten wie, że to wspaniała przygoda na długie lata.
Zapraszamy Was, Boże dzieciaki!

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest powszechnie znany jako Oaza bądź Ruch Oazowy. Powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Członkowie Ruchu Światło-Życie realizują program formacyjny, w ramach:

Zachęcamy również do odwiedzić strony Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy

Liturgiczna Służba Ołtarza

logo-ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza to grupa ministrantów i lektorów. Jesteśmy w różnym wieku – od najmłodszych z pierwszej klasy szkoły podstawowej po dorosłych mężczyzn (mężów i ojców). Naszym głównym zadaniem jest czytanie Słowa Bożego (lektorzy) i posługa przy ołtarzu (ministranci). Opiekę nad nami sprawuje ks. Dominik Krawczak. LSO to nie tylko służba na cześć Pana, ale także: wspólne wyjazdy, turnieje, dzięki którym stajemy się jednym zespołem.

Co roku udajemy się na PiM (olimpiada dla ministrantów i lektorów w ramach pielgrzymki ministrantów) do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, uczęszczamy na salę gimnastyczną co piątek, jeździmy na zjazdy diecezjalne (Zjazd LSO czy Dzień Lektora), podczas których wraz z przedstawicielami różnych parafii naszej Diecezji modlimy się podczas Mszy Świętej, rozgrywamy mecze piłki nożnej i konkursy wiedzy liturgicznej oraz rywalizujemy w konkurencjach sprawnościowych, a na zakończenie bierzemy udział we wspólnych piknikach.

Zbiórki ministrantów odbywają się w soboty o godz. 9.30 (ministranci), a dla lektorów są organizowane raz w miesiącu (we wcześniej ustalonym terminie).

Przyjdź na nasze spotkanie lub zgłoś się do naszego opiekuna ks. Dominika

i poczuj radość bycia w zespole Pana!