Malowidła

Męczennicy

Polichromia (tj. malowidło wielobarwne) na lewej ścianie kościoła przedstawia Orszak Męczenników, którzy odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dzień bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa" (Łk 9, 23-24). Malowidło nawiązuje do idei czerwonej korony z objawienia św. Maksymiliana Kolbego, która jest alegorią jego męczeńskiej śmierci.

Za Chrystusem dźwigającym krzyż idą: święci Apostołowie Piotr i Paweł - jako filary Kościoła, św. Stanisław ze Szczepanowa i św. Wojciech - główni Patroni Polski, dalej św. Maksymilian M. Kolbe - Patron Parafi, bł. Jerzy Popiełuszko, bł. Biskup Michał Kozal - współpatron Diecezji Bydgoskiej. Następnie ośmiu księży - męczenników z okresu II Wojny Światowej, wśród nich dwóch związanych szczególnie z Bydgoszczą: bł. Antoni Świadek i bł. Franciszek Dachtera. Orszak zamyka bł. Bronisław Kostkowski - kleryk, który przed wstąpieniem do włocławskiego seminarium, mieszkał w Bydgoszczy i tu zdawał maturę.

Polichromia jest dziełem bydgoskiego artysty malarza Piotra Kiepuszewskiego i tworzy całość z witrażami o tematyce maksymiliańskiej.

/od prawej/

Jezus Chrystus

św. Piotr Apostoł

św. Paweł Apostoł

/od prawej/

św. Stanisław, Patron Polski

św. Wojciech, Patron Polski

św. Maksymilian M. Kolbe, Patron Parafii

/od prawej/

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

bł. bp Michał Kozal, współpatron Diecezji Bydgoskiej

bł. Stanisław Kubski

bł. Marian Skrzypczak

/od prawej/

bł. Jan Nepomucen Chrzan

bł. Antoni Świadek

bł. Władysław Demski

/od prawej/

bł. Władysław Mączkowski

bł. Aleksy Sobaszek

bł. Franciszek Dachtera

bł. Bronisław Kostkowski

 

Kościół Uwielbiony

Polichromia (tj. malowidło wielobarwne) na prawej ścianie kościoła przedstawia Orszak Wyznawców, którzy odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8). Malowidło nawiązuje do idei białej korony z objawienia św. Maksymiliana Kolbego, która jest alegorią jego czystości.

Jezus Chrystus w linii prostej z pozostałymi Osobami Trójcy Świętej (Duch Święty w postaci gołębicy i Bóg Ojciec) otoczony jest świętymi osobami, które w sposób szczególny realizowały Jego wezwanie z Kazania na Górze. Dlatego towarzyszy Mu zastęp aniołów, a także przede wszystkie Maryja. Jest również św. Franciszek z Asyżu, założyciel zakonu franciszkanów, do którego wstąpił św. Maksymilian M. Kolbe, św. Kinga, dziewica - żona Bolesława Wstydliwego, św. Jadwiga Królowa, św. Kazimierz Królewicz oraz święci naszych czasów: św. Faustyna Kowalska - Apostołka Bożego Miłosierdzia i św. Jan Paweł II.

Polichromia jest dziełem bydgoskiego artysty malarza Piotra Kiepuszewskiego i tworzy całość z witrażami o tematyce maksymiliańskiej.

/od lewej/

Maryja, Matka Boża

Jezus Chrystus

św. Franciszek

/od lewej/

św. Kinga

św. Jadwiga Królowa

św. Kazimierz Królewicz

/od lewej/

św. Faustyna Kowalska

św. Jan Paweł II