PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS

 

Głównym celem Caritasu jest pomoc osobom chorym, ubogim, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i losowej. Ważnym zadaniem oddziału jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do codziennego podejmowania czynów miłosierdzia wobec bliźnich poprzez:

  • Zachęcanie do pełnienia uczynków miłosierdzia w swoim środowisku;
  • Kultywowanie zwyczajów charytatywnych takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego;
  • Przeprowadzanie zbiórek żywności w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
  • Stałe rozpoznawanie potrzeb;
  • Organizowanie konkretnej pomocy materialnej i wsparcia duchowego;
  • Przygotowywanie paczek świątecznych;
  • Pomaganie w organizacji Dnia Dziecka;
  • Przygotowywanie tornistra do szkoły dla członków rodzin wielodzietnych;
  • Prowadzenie stałej formacji duchowej członków oddziału;
  • Współpracę z pozostałymi grupami parafialnymi.

Praca charytatywna Oddziału połączona jest z modlitwą, która daje okazję do głębokich rozważań duchowych. Modlitwa daje wsparcie, siłę do pracy na rzecz drugiego człowieka, a także pomaga lepiej zrozumieć bliźniego i otworzyć się na jego potrzeby. Dlatego też członkowie Parafialnego Oddziału Caritas czynnie włączają się w życie duchowe parafii.

Ważnym zadaniem Parafialnego Oddziału Caritas jest prowadzenie punktu przy ul. Kolibrowej 5 (budynek plebanii), który otwarty jest we wtorki w godzinach: 9.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 (m.in. z odzieżą i obuwiem dla najbardziej potrzebujących).

Wszystkich chętnych, którzy mogliby włączyć się w działalność Oddziału zapraszamy bezpośrednio do parafialnego punktu Caritas. Więcej informacji można uzyskać również u naszych księży.