Poprzedni wikariusze

POPRZEDNI KSIĘŻA WIKARIUSZE:

ks. Andrzej SIEWNIAK 1978 – 1981
ks. Marian ANDRYS 1981 – 1985
ks. Jan BUCZKOWSKI 1985 – 1986
ks. Włodzimierz DZIADEK 1986 – 1990
ks. Andrzej OSTROWSKI 1990 – 1995
ks. Tadeusz ŁUCZYK 1991 – 1993
ks. Tomasz ŁAJCA 1993 – 1997
ks. Piotr BUCZKOWSKI 1995 – 1998
ks. Dariusz SOBCZAK 1997 – 2001
ks. Piotr KUNICKI 1998 – 2001
ks. Andrzej DAWIDEK 1998 – 1999
ks. Janusz BŁACHOWIAK 2001 – 2002
ks. Piotr ŁUKOWSKI 2001 – 2006
ks. Piotr WANDACHOWICZ 2002 – 2004
ks. Artur DURSKI 2004 – 2009
ks. Rafał MUZOLF 2006 – 2009
ks. Robert SZCZEPAŃSKI 2009 – 2013
ks. Henryk DZIEMIŃSKI 2009 – 2015
ks. Dominik KRAWCZAK 2013 – 2018