ks. prałat dr Mirosław KIEDZIK

Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia Kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 r. z rąk J.E. ks. kard. Józefa Glempa. Ponadto odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Wykładał Pismo Święte w Kolegium Teologicznym w Gnieźnie (1992-1995), Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie (1992-1998), Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy św. Rodziny, (1993-1995), Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu (1997-1999), Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (2000-2001), Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (2002-2005), na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW; 1999-2008) i w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej (1992-2002 i 2004-2011).

Jest redaktorem naukowym Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego oraz tłumaczem Dziejów Apostolskich i Listu do Rzymian. Autor licznych artykułów biblijnych, autor i redaktor pozycji książkowych.