śp. ks. kanonik Kazimierz KAMIŃSKI

Ksiądz kanonik Kazimierz Kamiński urodził się 1 lutego 1935 r. w Nakle nad Notecią.

W czasie II wojny światowej przeszedł przez obóz koncentracyjny w Potulicach. Naukę w nakielskim liceum ukończył w 1954 r. Następnie wstąpił do Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tam, w miejscowej katedrze, 19 kwietnia 1959 r. otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął rok później, 11. czerwca.

Pracował na parafiach w Pleszewie, Wyrzysku, Łabiszynie oraz w Bydgoszczy. 15 października 1967 r. przeniesiono go do parafii św. Antoniego na Czyżkówku, „by spoglądał na dzielnicę Osowa Góra i wybudował choć skromną kaplicę”. Mimo czasów komunistycznych wybudował jednak wraz z parafianami kościół, do którego każdego roku z okazji wspomnienia św. Maksymiliana pielgrzymują pątnicy z diecezji.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 26 marca 2008 r. Miał 73 lata. Ciało kapłana spoczęło na cmentarzu parafialnym w Osówcu.

ks. prałat dr Mirosław KIEDZIK

Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia Kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 r. z rąk J.E. ks. kard. Józefa Glempa. Ponadto odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Wykładał Pismo Święte w Kolegium Teologicznym w Gnieźnie (1992-1995), Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie (1992-1998), Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy św. Rodziny, (1993-1995), Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu (1997-1999), Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (2000-2001), Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (2002-2005), na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW; 1999-2008) i w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej (1992-2002 i 2004-2011).

Jest redaktorem naukowym Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego oraz tłumaczem Dziejów Apostolskich i Listu do Rzymian. Autor licznych artykułów biblijnych, autor i redaktor pozycji książkowych.