Poradnia Rodzinna

„Tylko Miłość jest twórcza.”

                                                                                   św. Maksymilian Kolbe

 

Kochać najbliższych jest najtrudniej – ponieważ oni są zawsze przy nas i doskonale znają nie tylko nasze zalety, lecz także ograniczenia i wady.

 

Nie można zbudować bliskiej relacji, bez świadomości tego czym jest prawdziwa miłość, istota małżeństwa i rodziny.

 

PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA

zaprasza

małżonków, narzeczonych, zakochanych i młodzież

na spotkania,

których celem jest:

 • lepsze zrozumienie siebie, sensu swojego życia i powołania, a szczególnie powołania do małżeństwa;
 • poznawanie i doskonalenie sztuki bycia mężem i żoną, budowania więzi oraz pogłębianie wzajemnych relacji;
 • nauka rozpoznawania własnej płodności, pomocnej w odkryciu powołania do rodzicielstwa na podstawie nowoczesnej wiedzy medycznej, zgodnej z nauką Kościoła,
 • planowanie rodziny;
 • kształtowanie tożsamości płciowej: kobiety i mężczyzny które służyłyby budowaniu jedności i miłości małżonków;
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

Kontakt:

 1. Edyta i Mirosław Jarosz     –> tel. 509 980 248
 2. Halina i Piotr Jackowscy    –> tel. 728 842 334

Wolontariat Osowa Góra

Głównym celem Wolontariatu Osowa Góra było wpierw promowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także przygotowanie i realizacja Dni w Diecezjach, kiedy to mieli przyjechać do naszej Parafii pielgrzymi z różnych stron świata. Obecnie grupa młodych ludzi pragnie udzielać się charytatywnie na rzecz innych, a szczególnie dzieci oraz osób starszych i chorych.

Nasza grupa liczy 15 osób. Zorganizowaliśmy wiele akcji, m.in.: promowanie ŚDM w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy, paczki świąteczne dla dzieci zaangażowanych przy Parafii oraz tych z uboższych rodzin („Błogosławieni Miłosierni”), odwiedzamy chorych, dla których przygotowujemy kartki świąteczne. To my wraz z ks. Dominikiem z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski rozprowadzaliśmy kropielniczki domowe, które mają przypomnieć rodzinom o zobowiązaniach wynikających z przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Przygotowaliśmy czuwanie w naszej wspólnocie przy Krzyżu i Ikonie Salus Populi Romani (symbolach Światowych Dni Młodzieży). Teraz chcemy promować Światowe Dni Młodzieży w Panamie i duchowo się do nich przygotowywać, a przy okazji kontynuować wiele akcji charytatywnych. Jednocześnie wspólnie się bawić, modlić, wyjeżdżać i spędzać razem czas.

Spotykamy się raz/dwa razy w miesiącu we wcześniej ustalonym terminie. Nasz wolontariat nie narzuca nikomu jego zaangażowania (na ile możesz, na tyle się angażujesz). Wiemy, że każdy ma swoje obowiązki (szkoła, studia, praca), ale wspólnie możemy dokonywać rzeczy wielkich i pięknych.

PRZYJDŹ I DZIAŁAJ Z NAMI, BO CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ I POMAGAĆ, TO ZGŁOŚ SIĘ DO KS. DOMINIKA!!!

 

Parafialne Koło Różańcowe Dzieci

Celem Parafialnego Koła Różańcowego Dzieci jest modlitwa różańcowa. Każdy członek odmawia codziennie przynajmniej dziesiątek Różańca, rozważając kolejno tajemnice różańcowe. Członkowie Koła gromadzą się razem na wspólnej modlitwie lub modlą się indywidualnie. Uczestniczą także w spotkaniach formacyjnych. Naszą codzienną modlitwę różańcową ofiarujemy w następujących intencjach:

 • za Ojca Świętego o zdrowie i potrzebne łaski;
 • za Kościół święty;
 • za biskupów, kapłanów i siostry zakonne;
 • za naszą Ojczyznę;
 • za misje;
 • za dzieci nienarodzone;
 • za rodziny;
 • o nawrócenie grzeszników;
 • o rozwój PKRD;
 • o pokój na świecie;
 • o Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie;
 • jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi.

Naszymi Patronami są: św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Jan Bosko, bł Franciszek i bł. Hiacynta. Opiekę duszpasterską nad nami sprawuje ks. Dominik Krawczak.

Prosimy też wszystkie dzieci chociaż o te pięć minut, bo tylko tyle trwa odmówienie dziesiątka Różańca! Matka Boża czeka na modlitwę różańcową każdego! Oplećmy tą modlitwą cały świat i bądźmy Jej największą radością!

 

Zachęcamy wszystkie dzieci do włączenia się w działalność PKRD w naszej Parafii. Więcej informacji można uzyskać u ks. Dominika.

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny powstał w naszej Parafii po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych, które odbyły się u nas w grudniu 2014 roku. Tworzą go ludzie w różnym wieku i różnych stanów, których łączy zamiłowanie do słowa Bożego i przekonanie, że wobec Słowa wszyscy jesteśmy równi.

Raz w miesiącu, w II piątek miesiąca o godz. 19.00 spotykamy się, aby wspólnie czytać i rozważać słowo Boże z niedzielnej liturgii, a potem w atmosferze wiary i życzliwości dzielimy się tym, co ono do nas mówi. Nasze spotkanie rozpoczyna się wspólną modlitwą w małym kościele. Do Kręgu nie potrzeba się zapisywać się ani zobowiązywać do stałej obecności.

Może to propozycja także dla Ciebie?  Po prostu: przyjdź i zobacz…

 

Stowarzyszenie Wspierania Powołań

Odział parafialny Stowarzyszenia Wspierania Powołań przy naszym kościele został założony przez p. Melanię Kulczyńską. Było to jeszcze w czasie, gdy Bydgoszcz należała do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kiedy powstała Diecezja Bydgoska utworzono Wyższe Seminarium Duchowne i wówczas zostało powołane SWP przy naszej Parafii w ramach nowej Diecezji. Do Stowarzyszenia należy ok. 40 osób. Zarząd parafialny stanowią: I Zamaro, J. Remus i Ł. Jerzakowska, a obecnym opiekunem jest ks. Dominik Krawczak.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca jest spotkanie członków SWP o godz. 17.00 w salce na parterze. Natomiast od godz. 17.30 (godzina święta) modlimy się o nowe, liczne, święte i odpowiedzialne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło robotników na Niwie Pańskiej. W sposób szczególny prosimy o łaskę powołań z naszej Parafii. O godz. 18.00 uczestniczymy we Mszy świętej w intencji powołań oraz kapłanów nam posługujących. Organizujemy również pielgrzymki dla członków i parafian. W ramach SWP można też włączyć się do Apostolstwa Margaretka, które skupia się na modlitwie w intencji konkretnego kapłana do końca życia przez jeden dzień w tygodniu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz do uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą pomagać w rozdzielaniu Komunii Świętej w kościele – np. w czasie większych uroczystości w parafii lub Mszy św. niedzielnych.

Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., mogą być mężczyźni w wieku od 25 lat. Wymagana jest dojrzałość w wierze: zdrowa pobożność eucharystyczna i intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

W naszej Parafii posługuje 5 nadzwyczajnych szafarzy. W ramach swojej formacji uczestniczą w spotkaniach i rekolekcjach organizowanych przez Kurię Diecezji Bydgoskiej, a także pogłębiają swoją wiedzę liturgiczną i teologiczną podczas spotkań formacyjnych z ks. Proboszczem.

Dzięki obecności nadzwyczajnych szafarzy istnieje możliwość dotarcia z Komunią Świętą do osób chorych w każdą niedzielę. W razie takiego zapotrzebowania prosimy o kontakt bezpośrednio z ks. Proboszczem.

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii. Jest to gremium, w którym świeccy uczą się współodpowiedzialności za duszpasterstwo parafialne oraz za formację ludzi. Dzięki temu kapłani otrzymują mocne wsparcie w realizacji zadań duszpasterskich. Skład Rady jest odbiciem parafii – należą do niej przedstawiciele grup parafialnych, a także reprezentanci różnego wieku i stanu. Rada nie jest organem władzy, dlatego nie podejmuje decyzji, ale ma głos doradczy.

Celem działania PRD jest pomagać w duchu wiary w budowaniu żywej wspólnoty, podawać propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich oraz planować działalność duszpasterską i zabezpieczać realizację podjętych planów. W związku z tym PRD ma obowiązek dokonywać rozeznania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii, wspierać działalność grup i jednostek zaangażowanych w działalność pastoralną, koordynować pracę, animować do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji i społeczności lokalnej, wspierać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wiernymi, grupami. PRD służy pomocą w kształtowaniu liturgii, planuje i przeprowadza uroczystości parafialne.

Schola parafialna

Schola parafialna gromadzi ludzi, którzy mimo różnicy wieku, wykształcenia czy zainteresowań, chcą razem wielbić Boga, wykorzystując swoje talenty muzyczne. W gronie instrumentalistów i wokalistów opracowujemy utwory, którymi staramy się ubogacać niedzielne Msze święte, uroczystości kościelne. Uważamy, że śpiew to nie tylko upiększenie liturgii, ale jej integralna część.

W swoim repertuarze posiadamy utwory o zróżnicowanym charakterze muzycznym: od pełnych Ducha Bożego piosenek religijnych po majestatyczne pieśni chóralne. Część z nich zgromadziliśmy na dwóch nagranych płytach. Wierzymy, że naszym śpiewem i grą na instrumentach oddajemy chwałę Bogu i jednocześnie pomagamy w modlitwie innym.

W ciągu kilku lat pracy Schola odnosiła sukcesy, reprezentując parafię na festiwalach piosenki religijnej. Największym z nich było zdobycie pierwszej nagrody na XV Metropolitalnym Festiwalu Piosenki Religijnej Jastarnia–Jurata–Chałupy a.d. 2014.

Wciąż się zmieniamy. Zmienia się nie tylko nasz repertuar, ale również skład. Ponieważ chcemy się rozwijać, jesteśmy otwarci na obecność każdego, kto umie śpiewać lub grać na instrumentach i w ten sposób chce modlić się razem z nami.

Zapraszamy! Próby Scholi odbywają się w czwartki o godz. 19:00.

Śpiewamy najczęściej podczas Mszy świętych niedzielnych o godzinie 10:30.

 

 

Schola dziecięca

Początki scholi dziecięcej (wtedy chórku) sięgają 1996 roku. Pod przewodnictwem Małgorzaty Wełnińskiej i Kamili Kaźmierczak, dzieci z naszej Parafii uświetniały Mszę Świętą dziecięcą o godzinie 12.30. Gdy powstała parafia p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, p. Kamila odeszła z chórku. P. Małgosi przez kilka lat pomagała technicznie Katarzyna Sobania (mama jednej z uczestniczek). W 2011 roku chórek zawiesił swoją działalność.

W roku 2015 – na prośbę ks. Proboszcza Tomasza Kalocińskiego – Karolina Tykwińska z Małgorzatą Wełnińską-Ginther wznowiły działalność scholi. Dzieci na Mszy św. o 12.00 starają się jak najpiękniej śpiewać na chwałę Panu.

 

Próby odbywają się w salce katechetycznej na dole

w środy od godz. 17.00 do 18.30

(z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii i wakacji).

To nasze wspaniałe Panie, które prowadzą scholę: (od lewej) Karolina Tykwińska i Małgorzata Wełnińska-Ginther

A to próbka naszych możliwości:

 

 

Domowy Kościół

Kościół Domowy jest istotnym spoiwem, który przyczynia się do budowania głębszych relacji z Bogiem i między małżonkami.

Dom jest symbolem tego, co każdemu człowiekowi bliskie i drogie, – oznacza też wspólnotę rodzinną, połączoną harmonijnie ze Stwórcą. Kościół Domowy jest zatem wspólnotą Boga, rodziny i żywego Kościoła. Ma on za zadanie krzewienie postawy oddania i zawierzenia się Chrystusowi, poprzez codzienne obowiązki względem rodziny, jak również dążyć do pełnej komunii z Bogiem.

Rodziny należące do Domowego Kościoła, skupione są w Kręgi, które spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, dzieleniu się słowem Bożym oraz dzieleniu się życiem, podczas którego omawiane są także zwykłe problemy egzystencjalne ich członków. Więzi, które łączą wspólnotę Domowego Kościoła powodują, że wśród rodzin nawiązują się przyjaźnie. Formacja zakłada także wyjazdy na różnego rodzaju rekolekcje dla rodzin.

Budowanie komunii z Bogiem poprzez Domowy Kościół pozwala zatem wyraźniej widzieć obraz Boga w rodzinie, Kościele oraz wspólnie przeżywać i wyznawać wiarę.

 

            Serdecznie zapraszamy małżeństwa do włączenia się we wspólnotę Domowego Kościoła. Szczegółowe informacje można uzyskać u każdego z księży naszej Parafii.

 

Kalendarz DK

czerwiec 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
 • DK 8+2 (pomoc)
3
4
5
6
7
8
9
 • DK, Oaza. Zakończenie roku formacyjnego
10
11
12
13
14
15
 • Randka DK
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30