Ks. dr Tomasz Kalociński

Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie

i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Wyświęcony: 21 maja 1994 r.

Ustanowiony: 1 lutego 2013 r.