Parafialne Koło Różańcowe Dzieci

Celem Parafialnego Koła Różańcowego Dzieci jest modlitwa różańcowa. Każdy członek odmawia codziennie przynajmniej dziesiątek Różańca, rozważając kolejno tajemnice różańcowe. Członkowie Koła gromadzą się razem na wspólnej modlitwie lub modlą się indywidualnie. Uczestniczą także w spotkaniach formacyjnych. Naszą codzienną modlitwę różańcową ofiarujemy w następujących intencjach:

 • za Ojca Świętego o zdrowie i potrzebne łaski;
 • za Kościół święty;
 • za biskupów, kapłanów i siostry zakonne;
 • za naszą Ojczyznę;
 • za misje;
 • za dzieci nienarodzone;
 • za rodziny;
 • o nawrócenie grzeszników;
 • o rozwój PKRD;
 • o pokój na świecie;
 • o Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie;
 • jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi.

Naszymi Patronami są: św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Jan Bosko, bł Franciszek i bł. Hiacynta. Opiekę duszpasterską nad nami sprawuje ks. Dominik Krawczak.

Prosimy też wszystkie dzieci chociaż o te pięć minut, bo tylko tyle trwa odmówienie dziesiątka Różańca! Matka Boża czeka na modlitwę różańcową każdego! Oplećmy tą modlitwą cały świat i bądźmy Jej największą radością!

 

Zachęcamy wszystkie dzieci do włączenia się w działalność PKRD w naszej Parafii. Więcej informacji można uzyskać u ks. Dominika.

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny powstał w naszej Parafii po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych, które odbyły się u nas w grudniu 2014 roku. Tworzą go ludzie w różnym wieku i różnych stanów, których łączy zamiłowanie do słowa Bożego i przekonanie, że wobec Słowa wszyscy jesteśmy równi.

Raz w miesiącu, w II piątek miesiąca o godz. 19.00 spotykamy się, aby wspólnie czytać i rozważać słowo Boże z niedzielnej liturgii, a potem w atmosferze wiary i życzliwości dzielimy się tym, co ono do nas mówi. Nasze spotkanie rozpoczyna się wspólną modlitwą w małym kościele. Do Kręgu nie potrzeba się zapisywać się ani zobowiązywać do stałej obecności.

Może to propozycja także dla Ciebie?  Po prostu: przyjdź i zobacz…

 

Stowarzyszenie Wspierania Powołań

Odział parafialny Stowarzyszenia Wspierania Powołań przy naszym kościele został założony przez p. Melanię Kulczyńską. Było to jeszcze w czasie, gdy Bydgoszcz należała do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kiedy powstała Diecezja Bydgoska utworzono Wyższe Seminarium Duchowne i wówczas zostało powołane SWP przy naszej Parafii w ramach nowej Diecezji. Do Stowarzyszenia należy ok. 40 osób. Zarząd parafialny stanowią: I Zamaro, J. Remus i Ł. Jerzakowska, a obecnym opiekunem jest ks. Dominik Krawczak.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca jest spotkanie członków SWP o godz. 17.00 w salce na parterze. Natomiast od godz. 17.30 (godzina święta) modlimy się o nowe, liczne, święte i odpowiedzialne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło robotników na Niwie Pańskiej. W sposób szczególny prosimy o łaskę powołań z naszej Parafii. O godz. 18.00 uczestniczymy we Mszy świętej w intencji powołań oraz kapłanów nam posługujących. Organizujemy również pielgrzymki dla członków i parafian. W ramach SWP można też włączyć się do Apostolstwa Margaretka, które skupia się na modlitwie w intencji konkretnego kapłana do końca życia przez jeden dzień w tygodniu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz do uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Domowy Kościół

Kościół Domowy jest istotnym spoiwem, który przyczynia się do budowania głębszych relacji z Bogiem i między małżonkami.

Dom jest symbolem tego, co każdemu człowiekowi bliskie i drogie, – oznacza też wspólnotę rodzinną, połączoną harmonijnie ze Stwórcą. Kościół Domowy jest zatem wspólnotą Boga, rodziny i żywego Kościoła. Ma on za zadanie krzewienie postawy oddania i zawierzenia się Chrystusowi, poprzez codzienne obowiązki względem rodziny, jak również dążyć do pełnej komunii z Bogiem.

Rodziny należące do Domowego Kościoła, skupione są w Kręgi, które spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, dzieleniu się słowem Bożym oraz dzieleniu się życiem, podczas którego omawiane są także zwykłe problemy egzystencjalne ich członków. Więzi, które łączą wspólnotę Domowego Kościoła powodują, że wśród rodzin nawiązują się przyjaźnie. Formacja zakłada także wyjazdy na różnego rodzaju rekolekcje dla rodzin.

Budowanie komunii z Bogiem poprzez Domowy Kościół pozwala zatem wyraźniej widzieć obraz Boga w rodzinie, Kościele oraz wspólnie przeżywać i wyznawać wiarę.

 

            Serdecznie zapraszamy małżeństwa do włączenia się we wspólnotę Domowego Kościoła. Szczegółowe informacje można uzyskać u każdego z księży naszej Parafii.

 

Kalendarz DK

maj 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Oaza Młodzieżowa i Dorosłych

Co to takiego?

Jako młodzież oazowa i dorośli oazowicze jesteśmy częścią pewnego ruchu w kościele. Ruch Światło-Życie – tak brzmi jego pełna nazwa – jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, owocem Soboru Watykańskiego II. Powstał w Polsce w latach 50-tych XX w., a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

„Światło-Życie” oznacza, że naszym wielkim pragnieniem jest, aby Boże Światło – Światło Bożej miłości, Bożej łaski – padało na nasze życie i wypełniało je sobą w całości, żeby nie było w nas już żadnej ciemności (grzechu, lęku itd.)

Nasz założyciel mawiał, że „na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości”, dlatego wszyscy razem tworzymy jedną wielką wspólnotę sióstr i braci, w której staramy się razem spotykać z Jezusem, wciąż coraz bardziej Go poznawać, uczyć się z Nim rozmawiać i z odwagą mówić o Nim innym; ale nade wszystko uczymy się kochać tak jak On nas kocha.

 

Kiedy się spotykamy i co dokładnie robimy?

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 18:00. Rozpoczynamy wspólną Mszą Świętą w naszym parafialnym kościele, po której udajemy się do salki. Tam z kolei bawimy się, dzielimy ze sobą naszymi radościami, wspieramy w trudnych chwilach, uczymy nowych piosenek, gramy razem w gry, organizujemy różnego rodzaju akcje, przygotowujemy msze święte, rekolekcje, dramy, i można by tak długo wymieniać, ale istotą naszych spotkań jest ten moment, gdy rozchodzimy się na spotkania w małych grupach formacyjnych (w zależności od wieku), gdzie rozmawiamy o Bogu, odkrywamy Go czytając Pismo Święte i dzielimy się tym, jak On działa w naszym życiu. Każdy z nas chce być żywym chrześcijaninem, zaangażowanym w życie parafii; Nowym Człowiekiem – przyjacielem Jezusa wypełnionym Duchem Świętym, Bożą mocą i nauką, dlatego chcemy się wspólnie modlić, bo właśnie „ten, kto prowadzi życie modlitwy jest żywym chrześcijaninem” (ks. Franciszek Blachnicki).

Nad wszystkim czuwają: nasz Moderator – ks. Piotr Poćwiardowski i jego Animatorzy, czyli osoby, które przeszły już podstawową formację Ruchu Światło-Życie.


Chcesz dołączyć do naszej oazowej rodziny?

Nic prostszego! Pogadaj z ks. Piotrem

To co, widzimy się w piątek o 18:00?

Oaza Dzieci Bożych

Wychować dziecko to najtrudniejsze zadanie na świecie, zatem chcemy trochę pomóc rodzicom i proponujemy naszym małym chrześcijanom z przedziału wiekowego 7-12 lat formację w Ruchu Światło-Życie, popularnie zwanym Oazą. Wiedząc, że dzieci potrzebują specyficznych środków przekazu dla przyswojenia pewnych prawd, staramy się na spotkaniach zaszczepić w nich dobre wartości, w oparciu o które będą dokonywać w przyszłości mądrych wyborów. Z reguły spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w każdy piątek o godz. 16.30. Dopełnieniem spotkań w ciągu roku są rekolekcje wakacyjne. Kto dał się wciągnąć Oazie, ten wie, że to wspaniała przygoda na długie lata.
Zapraszamy Was, Boże dzieciaki!

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest powszechnie znany jako Oaza bądź Ruch Oazowy. Powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Członkowie Ruchu Światło-Życie realizują program formacyjny, w ramach:

Zachęcamy również do odwiedzić strony Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy

Żywy Różaniec

Obietnice Różańca Świętego – obietnice będące treścią tzw. objawienia prywatnego bł. Alana de Rupe. Obietnic tych jest piętnaście, tyle ile pierwotnie (przed zmianą dokonaną przez papieża Jana Pawła II 16 października 2002 r.) było tajemnic Różańca. Oto one:

 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
 10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

Wspólnota Żywego Różańca to potężne zaplecze modlitewne dla wszystkich działań duszpasterskich podejmowanych w naszej Parafii. Każde dzieło, niezależnie czy to jest pielgrzymka, przygotowanie dzieci do I Komunii św. czy też młodzieży do Bierzmowania, rekolekcje czy odpust jest najpierw polecane Bogu w modlitwie. Wiemy, że modlitwa odgrywa ogromną rolę i dzięki niej możemy wiele zyskać, i wiele wyprosić. Dzięki temu, że mamy wspólny cel – jedno zadanie – wspieramy się nawzajem, budujemy wspólnotę parafialną i pogłębiamy życie duchowe.

Obecnie grupy Żywego Różańca istnieją prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna Wspólnota Żywego Różańca skupia wokół siebie członków tworzących tzw. Róże Różańcowe. Opiekunami naszej wspólnoty są p. Kazimiera Kozłowska, a z ramienia Kościoła – ks. Proboszcz Tomasz Kalociński.

Obowiązkiem każdego członka Wspólnoty Żywego Różańca jest:

– codzienne odmawianie jednego dziesiątka różańca,

– udział w miesięcznym spotkaniu (pierwsza środa miesiąca),

– częste przystępowanie do sakramentów świętych,

– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską (każdy w miarę swoich możliwości: pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia…),

– odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętych,

– udział w pogrzebie zmarłego członka Wspólnoty Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

 

Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej. Zapraszamy na spotkania

w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w salce na parterze.