Poradnia Rodzinna

„Tylko Miłość jest twórcza.”

                                                                                   św. Maksymilian Kolbe

 

Kochać najbliższych jest najtrudniej – ponieważ oni są zawsze przy nas i doskonale znają nie tylko nasze zalety, lecz także ograniczenia i wady.

 

Nie można zbudować bliskiej relacji, bez świadomości tego czym jest prawdziwa miłość, istota małżeństwa i rodziny.

 

PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA

zaprasza

małżonków, narzeczonych, zakochanych i młodzież

na spotkania,

których celem jest:

  • lepsze zrozumienie siebie, sensu swojego życia i powołania, a szczególnie powołania do małżeństwa;
  • poznawanie i doskonalenie sztuki bycia mężem i żoną, budowania więzi oraz pogłębianie wzajemnych relacji;
  • nauka rozpoznawania własnej płodności, pomocnej w odkryciu powołania do rodzicielstwa na podstawie nowoczesnej wiedzy medycznej, zgodnej z nauką Kościoła,
  • planowanie rodziny;
  • kształtowanie tożsamości płciowej: kobiety i mężczyzny które służyłyby budowaniu jedności i miłości małżonków;
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

Kontakt:

  1. Edyta i Mirosław Jarosz     –> tel. 509 980 248
  2. Halina i Piotr Jackowscy    –> tel. 728 842 334

Wolontariat Osowa Góra

Głównym celem Wolontariatu Osowa Góra było wpierw promowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także przygotowanie i realizacja Dni w Diecezjach, kiedy to mieli przyjechać do naszej Parafii pielgrzymi z różnych stron świata. Obecnie grupa młodych ludzi pragnie udzielać się charytatywnie na rzecz innych, a szczególnie dzieci oraz osób starszych i chorych.

Nasza grupa liczy 15 osób. Zorganizowaliśmy wiele akcji, m.in.: promowanie ŚDM w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy, paczki świąteczne dla dzieci zaangażowanych przy Parafii oraz tych z uboższych rodzin („Błogosławieni Miłosierni”), odwiedzamy chorych, dla których przygotowujemy kartki świąteczne. To my wraz z ks. Dominikiem z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski rozprowadzaliśmy kropielniczki domowe, które mają przypomnieć rodzinom o zobowiązaniach wynikających z przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Przygotowaliśmy czuwanie w naszej wspólnocie przy Krzyżu i Ikonie Salus Populi Romani (symbolach Światowych Dni Młodzieży). Teraz chcemy promować Światowe Dni Młodzieży w Panamie i duchowo się do nich przygotowywać, a przy okazji kontynuować wiele akcji charytatywnych. Jednocześnie wspólnie się bawić, modlić, wyjeżdżać i spędzać razem czas.

Spotykamy się raz/dwa razy w miesiącu we wcześniej ustalonym terminie. Nasz wolontariat nie narzuca nikomu jego zaangażowania (na ile możesz, na tyle się angażujesz). Wiemy, że każdy ma swoje obowiązki (szkoła, studia, praca), ale wspólnie możemy dokonywać rzeczy wielkich i pięknych.

PRZYJDŹ I DZIAŁAJ Z NAMI, BO CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ I POMAGAĆ, TO ZGŁOŚ SIĘ DO KS. DOMINIKA!!!

 

Stowarzyszenie Wspierania Powołań

Odział parafialny Stowarzyszenia Wspierania Powołań przy naszym kościele został założony przez p. Melanię Kulczyńską. Było to jeszcze w czasie, gdy Bydgoszcz należała do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kiedy powstała Diecezja Bydgoska utworzono Wyższe Seminarium Duchowne i wówczas zostało powołane SWP przy naszej Parafii w ramach nowej Diecezji. Do Stowarzyszenia należy ok. 40 osób. Zarząd parafialny stanowią: I Zamaro, J. Remus i Ł. Jerzakowska, a obecnym opiekunem jest ks. Dominik Krawczak.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca jest spotkanie członków SWP o godz. 17.00 w salce na parterze. Natomiast od godz. 17.30 (godzina święta) modlimy się o nowe, liczne, święte i odpowiedzialne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło robotników na Niwie Pańskiej. W sposób szczególny prosimy o łaskę powołań z naszej Parafii. O godz. 18.00 uczestniczymy we Mszy świętej w intencji powołań oraz kapłanów nam posługujących. Organizujemy również pielgrzymki dla członków i parafian. W ramach SWP można też włączyć się do Apostolstwa Margaretka, które skupia się na modlitwie w intencji konkretnego kapłana do końca życia przez jeden dzień w tygodniu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz do uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii. Jest to gremium, w którym świeccy uczą się współodpowiedzialności za duszpasterstwo parafialne oraz za formację ludzi. Dzięki temu kapłani otrzymują mocne wsparcie w realizacji zadań duszpasterskich. Skład Rady jest odbiciem parafii – należą do niej przedstawiciele grup parafialnych, a także reprezentanci różnego wieku i stanu. Rada nie jest organem władzy, dlatego nie podejmuje decyzji, ale ma głos doradczy.

Celem działania PRD jest pomagać w duchu wiary w budowaniu żywej wspólnoty, podawać propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich oraz planować działalność duszpasterską i zabezpieczać realizację podjętych planów. W związku z tym PRD ma obowiązek dokonywać rozeznania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii, wspierać działalność grup i jednostek zaangażowanych w działalność pastoralną, koordynować pracę, animować do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji i społeczności lokalnej, wspierać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wiernymi, grupami. PRD służy pomocą w kształtowaniu liturgii, planuje i przeprowadza uroczystości parafialne.