Synod 2021-2023

Więcej informacji o synodzie można znaleźć na stronie www.synod.org.pl