Ks. mgr Wojciech Ciołek

Ukończył Wyższe Seminarium Duchownym w Bydgoszczy.
Aktualnie studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wyświęcony: maj 2013 r.

Ustanowiony: lipiec 2018 r.